k1 بیخیال بابا بریم بخوابیم اصلا
mohammad ن اروم باش میخوام بیام ی چنل ازت بگیرم ارمین😐
🔚آرمین 💯نامی🔜 نمیتونی پیام نفرستی
mohammad بعد میگی فرار نکن 😬😬
🔚آرمین 💯نامی🔜 با این فرهنگت بری کانادا از اونجا شوتت میکنن مواضب باش
mohammad 😬😬😬
mohammad مگ نمیدونی من واسه چ کاری میرم😂😂
mohammad میخوام برم تو دیسکوها ایرانیارو لو بدم😐
mohammad ای نامرد پاک کرد😐😂
🔚آرمین 💯نامی🔜 سمت راستی هستی
mohammad 😂😂😂😂
◔͜͡◔ ⓐⓛⓘ ◔͜͡◔ 🔴اختلال در تلگرام امروز مجددا از دقایقی قبل تلگرام در برخی نقاط با اختلال مواجه شده و بیشتر این اختلالات در هاتگرام و تلگرام طلایی هست و احتمال قطع همگانی بسیار بالا است، بسیاری از کاربران ایرانی به نسخه ضد فیلتر و بلاکچین موبوگرام هجوم آورده اند. لینک مستقیم : http://bit.ly/MoboGramPlus فایل نصبی : https://t.me/moboton/4 .
Pářı§æ کی بیداره؟
M B.D من
M B.D من
Pářı§æ ااا چرا
M B.D همینطوری
M B.D بی خوابی
Pářı§æ شما که مومنید چرا بی خوابید؟
🔚آرمین 💯نامی🔜 حلوا میدی
M B.D از کجا معلومه من مومن هستم اخع
M B.D اینم خوبه حلوا این وقت
Pářı§æ از عکس پروفایل دیگه
M B.D اهان پس شما از عکس میشناسید
Pářı§æ حتما حلوا هم میدیم
Pářı§æ والا ظاهر بینم
M B.D خوب ظاهر بینی زیادم خوب نیست
Pářı§æ میدونم
M B.D بریم پی وی بهتره فکر کنم
Soheil ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ … ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ 3 ﺗﺎ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﺸﻦ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﻥ … وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ، ﺧﯿﻠﯿﺎﺷﻮ ﻧﻤﯿﺮﻥ ﻭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻥ ﺗﻮ تنهاﯾﯿﺸﻮﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻥ … ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻧﻤﯿﮕﻦ کاﺵ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ… ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻦ … 🙂 ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻥ … ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ … ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺩﺭﻭغ میگین،ﺑﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻥ … ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﺗﻮ ﻫﻢ مثل ﺑﻘﯿﻪ … ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻦ ﻧﻔﺮﯾﻨﺘﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ … ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﺎﺵ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻧﻤﯿﺸﺪ … ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻ ﻭ … نیستند ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺗﺎ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺸﻮن نفهمن ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺍﻏﻮﻧﻦ … ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺭﻓﯿﻖ فابشون خودشونن … ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪﻥ ﻻﺷﯽ ﺑﺎﺷﻦ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺭﻭ رﺍﺳﺖ ﻭﺳﺎﺩﻥ … ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺧﻠﻖ خدا ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ … ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ زندگی نمیکنن ﻭﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﺬﺭﻭﻧﻦ … ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺸﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ … ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻦ 🙂 ﺍﯾﻨﺎ ﺩﻝ ﺧﻮﺷﯿﺸﻮﻥ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺸﻮﻥ خوشن … ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﮐﻨﺎﺭ … ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻤﮑﺸﻮﻥ ﮐﻨﯿﺪ … ﻓﻘﻂ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺗﺮ نکنیدشون … ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻝ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ، ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ میخواد … * ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ 😔😔😔
✨Affection✨ نیایش صبحگاهی خدایا! تو میدانی آنچه را که من نمیدانم در دانستن تو آرامش است و در ندانستن من تلاطم‌ها. تو خود با آرامشت تلاطم من را آرام ساز... آمین
k1 🙏
k1 😍👍
Ehsan در رده بندی پر استرس ترین و تخمی ترین شهرهای جهان بر اساس معیار ضعف خرید خانواده ها الودگی هوا و فضای سبز تهران اول شد. کارخونه سیمان تهران ایران خودرو و نیز سایپا در تهران مستقر هستند
ş. ɓεɧŋąɱ خودت که نمی دانی اما به صبح می‌مانی! نگاهت، لبخندت یا همین صبح بخیر گفتنت گرما و روشنی‌ست که جان می‌بخشد مرا بتاب بر من آفتاب من بهنام_محبی_فر @shaerane_h
MD صبح امروزکسی گفت به من: تو چقدر تنهایی ! گفتمش در پاسخ : تو چقدر حساسی ؛ تن من گر تنهاست، دل من با دلهاست، دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم، یادشان دردل من ، قلبشان منزل من…! صافی آب مرا یادتو انداخت،رفیق! تو دلت سبز، لبت سرخ، چراغت روشن! چرخ روزیت همیشه چرخان! نفست داغ، تنت گرم، دعایت با من #سهراب سپهری درود پگاهتون نیک🌹🌹🌹🥀🥀🌺
Mona.h 👍👍👍
آسمان زیبا عالی
شایان سلام صبح بخیر
Sniffer این گروه برای به اشتراک گذاشتن تجارب سفر می باشد ؛ 🚫هرگونه تبلیغ و یا مطالب خلاف اخلاق بلاک بدون‌ اخطار 🚫بحث و مطالب غیر مرتبط محدودشدن و بلاک
Sniffer این گروه برای به اشتراک گذاشتن تجارب سفر می باشد ؛ 🚫هرگونه تبلیغ و یا مطالب خلاف اخلاق بلاک بدون‌ اخطار 🚫بحث و مطالب غیر مرتبط محدودشدن و بلاک
Sniffer این گروه برای به اشتراک گذاشتن تجارب سفر می باشد ؛ 🚫هرگونه تبلیغ و یا مطالب خلاف اخلاق بلاک بدون‌ اخطار 🚫بحث و مطالب غیر مرتبط محدودشدن و بلاک
Sniffer این گروه برای به اشتراک گذاشتن تجارب سفر می باشد ؛ 🚫هرگونه تبلیغ و یا مطالب خلاف اخلاق بلاک بدون‌ اخطار 🚫بحث و مطالب غیر مرتبط محدودشدن و بلاک
Sniffer این گروه برای به اشتراک گذاشتن تجارب سفر می باشد ؛ 🚫هرگونه تبلیغ و یا مطالب خلاف اخلاق بلاک بدون‌ اخطار 🚫بحث و مطالب غیر مرتبط محدودشدن و بلاک
Sniffer 🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Sniffer این گروه برای به اشتراک گذاشتن تجارب سفر می باشد ؛ 🚫هرگونه تبلیغ و یا مطالب خلاف اخلاق بلاک بدون‌ اخطار 🚫بحث و مطالب غیر مرتبط محدودشدن و بلاک
Sniffer @saiigh لطفا چند نفر بلاک کن به اینا ۱۰۰۰۰ بار بگی باز مطلب غیر سفر میزارن.
✨Affection✨ مدير هيچي نميگويد شما...روزي ي بار من ي آهنگ ميگذارم😐😐☹️
M S 👏👏👏
✨Affection✨ باشد نميگذارم😐
@m& @rs 👍👍👍
ムⓢKЯɨ.み 🍁🍃✨🔮✨🍃🍁 💖 خدا در دل همه ما سخن مي گويد؛ اما سر ما همچون يك بازار آنقدر شلوغ و پر سر و صداست كه هرگز اين نداي آرام و آهسته درون را نمي شنويم؛ آنقدر غوغا و قيل و قال بي مورد در ما هست كه گوش ما نسبت به نداي دلمان كه همواره ما را فرا مي خواند كر است؛ حقیقت از ما دور نيست، به ما بسيار نزديك است! تنها كار لازم براي شنيدن صداي خدا ساكت تر كردن، كم سر و صداتر كردن و آرام تر كردن ذهن است؛ با آرامش يافتن ذهنت، ناگهان نغمه الهي را در درونت خواهي شنيد؛ خداست كه بر چنگ دل تو مي نوازد، اين نغمه بسي دگرگون ساز است؛ يكبار كه آنرا بشنوي، هرگز از يادش نمي بري؛ يكبار كه آنرا بشنوي، زندگي ات ديگر همان زندگي گذشته نخواهد بود؛ به جزئي جاودان و ابدي از هستي تبديل مي شوي؛ تو ديگر فناپذير نيستي.. صبح بخیر 🌹👍❤️
ムⓢKЯɨ.み 🌹👍
Rozit@ 🙏🙏
Rozit@ 🙏🙏
آسمان زیبا عالی صبح شما هم به خیر
ムⓢKЯɨ.み 🌹👍
ムⓢKЯɨ.み تازه مترو شیراز چنتا خطش هم فعال نیست ؟!!!😊😊
ر.ن.ل.ع 😂😂خودمون داریم فرار میکنیم اونوقت اگه هر چند سالی یه صربستانی بیاد ایران اونم شاید واسه مسابقات ورزشی بیاد..جبران میکنیم 😐
ر.ن.ل.ع سعید اقا یورو صرافی ها چند میخرن؟
Mahdi دروغ هست ما که جنس میخریم خوشحال تر میشیم
Mahdi 😬😬😬
ر.ن.ل.ع بستگی داره چه جنسی از کدوم ساقی بخرین😂الان ساقی خوب کمه😢
Mahdi 🤪🤪🤪🤪
M.D آخه شما اسکروچ هستی😊
Mahdi باید ببینی روانشناسه از کی جنس گرفته این تحقیق انجام داده
Mahdi 😳🤔
M.D فقط جمع میکنی پول ها رو😊
Mahdi پول کو کجاست جمع کنیم
H@mid 🚨مردی به خاطر مهریه 3 بار از روی زنش رد شد 🔹مردی پس از آن که همسرش مهریه اش را به اجرا گذاشت، با خودرو او را زیر گرفت و در سه نوبت پیاپی از روی او گذشت و جسدش را له کرد و به کف خیابان چسباند. 🔹این زوج از اهالی روستای «سرهنگ» واقع در بخش رخ تربت حیدریه (خراسان رضوی) هستند و حادثه دو روز پیش در این روستا روی داده است. 🔹همسر مقتول با اجرا گذاشتن مهریه خود، زمین و دیگر اموال همسرش را مطالبه کرده بود و قاضی ابتدا دستور صلح و سازش می دهد، اما هنگام دعوا و مشاجره لفظی، مرد کنترل خود را از دست داده و این اتفاق رخ می دهد. / ایرنا 🆔 @Booloor
Mohammad Goodarzi سلام دوستان من ریپورت شدم لطفا چند روز به من یه پیام بدین توی پی وی ولی من باز نباید کنم تا از rp خارج بشم با تشکر 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Mohammad Goodarzi سلام دوستان من ریپورت شدم لطفا چند روز به من یه پیام بدین توی پی وی ولی من باز نباید کنم تا از rp خارج بشم با تشکر 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Mohammad Goodarzi سلام دوستان من ریپورت شدم لطفا چند روز به من یه پیام بدین توی پی وی ولی من باز نباید کنم تا از rp خارج بشم با تشکر 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Mohammad Goodarzi سلام دوستان من ریپورت شدم لطفا چند روز به من یه پیام بدین توی پی وی ولی من باز نباید کنم تا از rp خارج بشم با تشکر 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Mohammad Goodarzi سلام دوستان من ریپورت شدم لطفا چند روز به من یه پیام بدین توی پی وی ولی من باز نباید کنم تا از rp خارج بشم با تشکر 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Mohammad Goodarzi سلام دوستان من ریپورت شدم لطفا چند روز به من یه پیام بدین توی پی وی ولی من باز نباید کنم تا از rp خارج بشم با تشکر 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Saeed gh 🛎آفرهاے ویژه تورهاے داخلے و خارجے 🛎 🇮🇷🇮🇳🇬🇪🇹🇷🇲🇾🇦🇿🇨🇳 💯گارانتے بهترین خدمات👌 🔔کیش(هتل گلدیس)۵۹۹،۰۰۰تومان ♦️ مشهدهتل سیمرغ)۴۹۹،۰۰۰تومان 🔔 شیراز (هتل نصیر)۵۹۹،۰۰۰تومان ♦️ قشم (هتل دیپلمات)۵۹۹،۰۰۰تومان 📞 02149773 🗺 استانبول(۴روزه)۱،۶۹۰،۰۰۰تومان 🌎 تفلیس(۴روزه)۱،۶۹۰،۰۰۰تومان 🗺 آنتالیا(۷روز)۲،۰۹۰،۰۰۰تومان 🌎 باڪو(۴روز)۲،۸۵۰،۰۰۰تومان 🗺ارمنستان(۴ روزه) ۲،۵۹۰،۰۰۰تومان 🌎 دبے(۴روزه)۲،۹۹۰،۰۰۰تومان 🗺 مالزے(۸روز)۳،۹۹۰،۰۰۰تومان 🌎بلژیڪ(۸ روزه) ۱۱۹۰ یورو ❇️هند، چین، اسپانیا، بلژیڪ و دهها مسیر و آفر دیگر ⚜️براے دریافت روزانه آفرها در اینستاگرام👇 https://www.instagram.com/qasrtravel ┏━━━🍃🍂━━━┓ 📞 02149773 ┗━━━🍂🍃━━━┛ 🆔 @qasrtravel
Saeed gh 🛎آفرهاے زمینی تورهاے داخلے و خارجے 🛎 🇮🇷🇮🇳🇬🇪🇹🇷🇲🇾🇦🇿🇨🇳 ♦️مشهد (زمینے )۲۷۰،۰۰۰تومان 🔔 قشم (زمینے)۳۲۹،۰۰۰تومان 📞 02149773 🗺استانبول(زمینے)۱،۱۹۰،۰۰۰تومان 🗺ارمنستان(زمینے)۱،۲۵۰،۰۰۰تومان 🗺تفلیس(زمینے)۱،۳۵۰،۰۰۰تومان 🗺 وان(زمینے)۷۹۰،۰۰۰تومان 🗺باکو(زمینے)۱،۷۵۰،۰۰۰تومان ┏━━━🍃🍂━━━┓ 📞 02149773 ┗━━━🍂🍃━━━┛ 🆔 @qasrtravel
M B سلام دوستان من ریپورت شدم لطفا چند روز به من یه پیام بدین توی پی وی ولی من باز نباید کنم تا از rp خارج بشم با تشکر 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Mohammad Goodarzi 😬
Ali Shahami سعدی یه جوری گفته "ای ساربان آهسته ران" که هرکی ندونه فکر میکنه شترا 180 تا میرفتن! 🐫🐪😄😄 شيرازيه ديگه! 😜 سرعت شتر واسش زياده!😆😆 👅 @khabgah_85 👅 👅 @khabgah_85 👅
אגאפה 👍❤️
אגאפה در هر لحظه اى از زندگى، تو اين قدرت رو دارى كه بگى: " داستان من اينجورى تموم نميشه . پیروزی از آن من است🌹
Rozit@ احسنت عالی بود👏👏👏
Anna Sol اگه دلار بخوای بخری: ۱۴۵۰۰ تومنه اگه دلار بخوای بفروشی: ۱۰۵۰۰ تومنه اگه دلار نخوای بخری و نخوای بفروشی ۴۲۰۰ تومنه فک کنم همین واسه پذیرش پناهندگی کافیه....!🤦‍♂
אגאפה 🌹❤️🌺💋
Tarighi ✋️سلام ما مهم‌ترین اخبار دیروز رو دستچین کردیم تا شاید به‌کارتان بیاید که بدانید در مملکت چه خبر بود و دنیا دست کی بود؟ ▪️بازهم خبر اول جهان، جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد و ناپدید‌شده سعودی بود. ▫️مایک پمپئو، وزیرخارجه‌آمریکا در ریاض، با ملک‌سلمان، پادشاه‌سعودی و ولیعهدش، محمدبن‌سلمان، درباره سرنوشت خاشقجی دیدار کرد. ▫️لیندسی گراهام، سناتور جمهور‌ی‌خواه آمریکایی که به ترامپ نزدیک است، به تلویزیون و نیز رادیو فاکس‌نیوز، رسانه نزدیک به ترامپ، گفت کشتن خاشقجی، نه کار آدم‌کش‌های خودسر که کار ولیعهد خودسر، بن‌سلمان بوده. ▫️گراهام گفته که او در سنای آمریکا همواره از بن‌سلمان حمایت‌کرده ولی این آدم که یک ویران‌گر است، نمی‌تواند یک رهبر بین‌المللی باشد. ▫️شبکه سی‌ان‌ان هم که از منتقدان ترامپ است، به‌نقل از یک مقام ترکیه‌ای خبر داده که خاشقجی در کنسول‌گری عربستان در استانبول شقه‌شقه شده. ▪️در همین‌حال خالد بن‌‌فرحان یک شاهزاده سعودیِ منتقد هیات حاکمان عربستان به خبرگزاری آلمان گفته که حکومت سعودی برای او هم در سفارت عربستان در مصر دام پهن کرده‌بود. ▫️حکومت‌عربستان به خویشاوند بن‌فرحان گفته‌بودند می‌دانند جیب این شاهزاده خالی‌است و می‌خواهند به او کمک کنند؛ فقط کافی‌است او به سفارت عربستان در قاهره مصر سری بزند. ▪️خبر آمد که ۱۱بسیجی و مرزبان در مرز میرجاوه در سیستان‌وبلوچستان توسط اعضای گروه تندروی سنّی، «جیش‌العدل» ربوده‌شده‌ و به پاکستان برده‌شده‌اند. ▫️نیروی‌زمینی سپاه گفت که در این حادثه، خیانت یا تبانی برخی افراد نفوذی نقش داشته. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، هم احتمال داده که ربوده‌شدگان، پیش‌از ربوده‌شدن، با غذا مسموم‌شده‌باشند. ▫️سفیر پاکستان در تهران، به وزارت‌خارجه‌ فراخوانده‌شد تا از دولت‌پاکستان خواسته‌شود که کاری‌کند ۱۱مرزبان ایرانی آزاد شوند و از پاکستان به ایران برگردند. ▪️سپاه اعلام کرد در عملیاتی از سوی آن‌چه «نیروهای مقاومت‌» خوانده، ابوضحی، سرکرده داعش در استان دیاله عراق که برنامه‌ریز اصلی حمله‌تروریستی اخیر در اهواز بوده، همراه با چهار عضو دیگر داعش کشته‌شده. ▪️فاطمه‌سعیدی، نماینده اصلاح‌‌طلب مجلس، در دفاع از اعتراضات معلمان در روزهای اخیر از دولت خواسته هرچه‌زودتر راه‌کارهای‌‌اش برای بهبود اوضاع معلمان ارائه دهد. ▪️خبر رسید سامان نسیم، زندانی امنیتی کرد که از سال ۱۳۹۰ به‌اتهام همراه‌شدن با یک گروه عملیاتی از گروه پژاک(حیات آزاد کردستان) در قتل یک سپاهی، در زندان بوده، آزاد شد. ⚽️ دیشب ورزشگاه‌آزادی‌تهران شبی تاریخی از سر گذراند؛ گروهی تماشاچی زن، که گویا از سوی فدراسیون‌فوتبال، دست‌چین شده‌بودند، بازی ‌فوتبال ایران- بولیوی را از نزدیک دیدند و ایران را تشویق‌کردند ایران با دوگل جهانبخش و ترابی، ۲ به یک حریف‌اش را از پیش‌رو برداشت.
Tarighi 📣دیشب که خواب بودید... ▪️دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، توییت کرد که با بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، تلفنی گپ‌زده و بن‌سلمان گفته که نمی‌داند وقتی جمال‌خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، در کنسول‌گری این کشور در ترکیه بوده، چه‌اتفاقی افتاده. ▫️ترامپ از رسانه‌ها خواست زود به قاضی نروند چون بن‌سلمان قول‌داده تحقیقات گسترده و سریع‌ حقیقت را روشن‌می‌کند. ▪️اما سی‌ان‌ان، تلویزیون‌خبری آمریکایی، به‌نقل از مقام‌های ترکیه‌ای، گزارش‌داده سرتیم عملیات کشتن خاشقجی در ترکیه، یک مقام‌نظامی پیشین سعودی است که به بن‌سلمان بسیارنزدیک است. ▫️این شبکه به‌نقل از مقامات ترکیه افزوده رنگ یکی‌از اتاق‌های کنسول‌گری ترکیه به‌تازگی و پس‌از گم‌شدن خاشقجی عوض شده. ▪️واشنگتن‌پست، روزنامه آمریکایی، هم گویا رونوشتی از گذرنامه هفت‌نفر از کسانی که با یک هواپیمای‌اختصاصی به ترکیه رفته‌بودند، و احتمالا از آن ۱۵نفر تیم کشتن خاشقجی‌اند، در اختیار دارد. ▪️برایان هوک، رئیس‌ گروه اقدام‌ویژه ایران در وزارت‌خارجه‌آمریکا به شبکه اسکای‌نیوز عربی گفته آمریکا در سوریه دو کار دارد، تضمین شکست داعش و بیرون‌رفتن همه نیروهایی که به‌دستور ایران در سوریه‌اند. 👈ایران و سوریه همواره اعلام‌کرده‌اند حضور مستشاری ایران در جنگ سوریه به‌درخواست رسمی دولت سوریه است. ▪️مقام‌های اسراییلی می‌گویند دو موشک از درون غزه، شهر بئرالسبع در جنوب اسراییل را هدف قرار داده ولی نگفته‌اند خسارت‌ یا تلفات احتمالی این حمله چه‌قدر بوده. ▪️فرماندهی ارتش آمریکا در آفریقا، اعلام کرده در یک «حمله‌دقیق»هوایی، ۶۰تن‌ از اعضای گروه الشباب سومالی را کشته و هیچ غیرنظامی هم در این حمله کشته‌نشده. 👈گروه‌ تروریستی الشباب، می‌کوشد دولت مرکزی سومالی را، که از سوی سازمان‌ملل و اتحادیه‌آفریقا حمایت‌می‌شود، به‌زیر بکشد ولی روزبه‌روز منطقه‌هایی که در اختیار داشته، کم‌تر می‌شود. ▪️سخن‌گوی وزارت‌خارجه عربستان می‌گوید از سال مالی ۲۰۱۷ تا حالا آمریکا برای کمک به توسعه و امنیت عراق یک‌میلیارد‌دلار خرج کرده که ۳۰۰میلیون‌‌‌اش را صرف اقلیت‌های مذهبی عراق مثل مسیحیان و ایزدی‌ها کرده ▪️رئيس‌ دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌سمنان گفته در آتش‌سوزی دیروز در کارخانه صباباتری گرمسار، ۲۲نفر زخمی‌‌ و در بیمارستان بستری شده‌اند و حال کسی وخیم نیست. ⚽️ در سطح A لیگ‌ملت‌های‌فوتبال اروپا، آلمان سراپا جوان‌شده در زمین فرانسه، ۱ به هیچ پیش‌افتاد اما تا آخر بازی دوگل خورد و باخت. ⚽️ از بازی‌های دوستانه‌ فوتبال هم هلندی‌ها که گویا دوباره گل‌ داده‌اند، با بلژیک تیم سوم‌جهان، یک‌ به یک مساوی کردند- آن‌ها تازگی‌ها با سه‌گل آلمان را درهم‌کوبیدند. ▫️ برزیل هم با گل دقیقه ۹۳ مدافع پیش‌تاخته‌اش، میراندا، آرژانتین را یک‌ به هیچ برد.
Saeed gh بهترین شهرهای گرجستان 🏔⛰🏕🏖🏜🏞 گرجستان به لطف قرار گرفتن در قاره‌ی آسیا و اروپا از چشم اندازهای بی‌نظیری بهره‌مند شده است؛ بهترین شهرهای گرجستان به شرح زیر است: 🔸تفلیس: پایتخت و شهر مدرن گرجستان با خیابان‌های سنگ فرش شده و انواع جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، تفریحی. 🔸باتومی: با سواحل زیبا، مناظر سرسبز و بناهای تاریخی از مقاصد پرطرفدار سفر است. 🔸مستیا: با کوه‌های سربه فلک کشیده‌ی معروف و طبیعت بی‌نظیر مناسب برای طبیعت‌گردی. 🔸تلاوی: مرکز فرهنگی سیاسی گرجستان و منزلگاه بناهای تاریخی متعدد. 🔸استپانتسمیندا: شهر کوهستانی و خنک گرجستان با کوهی بی‌نظیر، بیشتر مناسب طبیعت‌گردی. 🔸متسختا: از قدیمی‌ترین شهرهای گرجستان و محل تلاقی دو رودخانه‌ی این کشور است. 🔸سیغناقی: از مقاصد محبوب ولی کم‌تر شناخته‌ شده‌ی سفر، با قدمتی طولانی. 🔸بورجومی: در غرب تفلیس قرار گرفته و جاذبه‌های طبیعی بی‌شماری دارد؛ معادن آب معدنی این منطقه در دنیا شهرت دارند. 🔸اوشگولی: در نزدیکی مستینا واقع گردیده و از میراث فرهنگی یونسکو محسوب می‌شود. ☎️ 02144069875 @immigrationplanner
آسمان زیبا ببخشید کسی لینک گروه داره ممونم
آسمان زیبا ممنونم
ر.ن.ل.ع همینکارارو میکنی که ریپورت میشی😑
Rozit@ https://t.me/joinchat/BXNJSkNO2t5Ol-5MSBIZmQ
آسمان زیبا ممنونم خانم روزیتا عزیز
Rozit@ خواهش میکنم 🙏🙏
آسمان زیبا سربلند باشی
Rozit@ متشکرم
Rozit@ جسارتا رزیتا هستم
آسمان زیبا ببخشید بی سوادی دیگه
آسمان زیبا بخشیدی ما رو
&&& & .کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس ما می نشست که برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود ، آن هم به سه دلیل ؛ اول آنکه کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم که از همه تهوع آورتر بود اینکه در آن سن و سال، زن داشت. چند سالی گذشت یک روز که با همسرم از خیابان می گذشتیم ، آن پسر قوی هیکل ته کلاس را دیدم در حالیکه خودم زن داشتم ،سیگار می کشیدم و کچل شده بودم. پناه میبرم به خدا از عـیبی که، امروز در خود می بینم، و دیروز دیگران را به خاطر، هـمان عیـب ملامت کرده ام. محتاط باشیم در قضاوت کردن دیگران وقتی نه از دیروز او خبر داریم و نه از فردای خودمان #دكتر_علی_شريعتی